เวทีถกอนาคตต้นโพธิ์ไร้ข้อสรุป 

เวทีถกอนาคตต้นโพธิ์เจ็ดยอด ใกล้แยกแลนด์มาร์คเมืองเชียงใหม่ไร้ข้อสรุป  คุยวงเล็กชงพ่อเมืองตัดสิน  จะขยายถนนหรือออกแบบเมืองให้ยั่งยืน กรณี ต้นโพธิ์บริเวณแยกรินคำ – เจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างกรมทางหลวง […]