ต้นไม้ ป่าไม้กับการกักเก็บคาร์บอน

“ต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นพื้นที่ป่าลดน้อยลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น“ บทความโดย สมชัย เบญจชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่16 เชียงใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : Infographic Urban Big Trees (Chiangmai)

ต้นไม้ใหญ่เพิ่มคุณค่าให้กับเมืองทั้งทางเศรษฐกิจและทางนิเวศน์ เพราะนอกจะเพิ่มความสวยงามช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นเครื่องฟอกอากาศชั้นดี ช่วยลดความร้อนลง แต่ทุกวันนี้ต้นไม้ในเมืองโดยเฉพาะเชียงใหม่ได้หายไปเรื่อยๆ ต้นไม้เหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับเมืองเชียงใหม่ไปติดตามได้จาก Infographic Urban Big Trees […]

นักข่าวพลเมือง : ต้นไม้ใหญ่

แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยจะมีแนวโน้ม เพิ่มพื้นที่ขึ้นเล็กน้อย  แต่ข้อมูลล่าสุดของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในปีที่แล้ว บอกว่าทุกๆ 1 ชั่วโมง ป่าไม้ยังคงถูกทำลายไป 26 […]

นักข่าวพลเมือง : สภาพลเมืองอนุรักษ์ต้นไม้

งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 นอกจากจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวดีเด่นประจำปี  2558 แล้วคนเชียงใหม่ ได้เปิดเวทีสภาพลเมือง ใน ประเด็น […]