ชูศาสตร์รุกขกรรม ลงนามความร่วมมือ เยียวยาถนนสายยางนา เชียงใหม่ – ลำพูน

ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการร่วมกันฟื้นฟูเยียวยาถนนสายยางนา เชียงใหม่ –ลำพูนสายเก่า หลังจากที่เมื่อวานนี้(14 พ.ย.62) ได้มีการลงนามร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม […]

เชียงใหม่เปิดสภายางนา ถกแนวทางจัดการดูแลยางนาถนนเชียงใหม่-ลำพูน

เชียงใหม่เปิดสภายางนาครั้งแรก เสนอตั้งทีมสภายางนา และกองทุนยางนาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาหากเกิดผลกระทบและอุบัติเหตุ รวมถึงจะเป็นทุนในการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน  เพื่ออยู่รวมถึงอยู่ร่วมกับยางนาได้ พร้อมเสนอแผนการฟื้นฟูระบบรากยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน และยกระดับถนนขึ้นในอนาคต ชี้หากต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้างเชื่อมถนนต้องขออนุญาต อบจ.เชียงใหม่ […]