ระดมคนวิชาการทบทวน ‘10 ปีนักข่าวพลเมือง’ ก้าวย่างสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

ประชุม ‘พลเมืองก้าวที่ 10 : ถอดบทเรียน 10 ปี นักข่าวพลเมือง’ ชวนคนวิชาการร่วมถอดบทเรียนความร่วมมือ จากจุดเริ่มต้นปี 2551 เปิดพื้นที่การสื่อสารภาคพลเมืองในหน้าจอทีวีสาธารณะ สู่ยุคสื่อโกออนไลน์ เมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ใคร ๆ ก็เปลี่ยนแปลง

นักข่าวพลเมือง : ถอดบทเรียนภัยพิบัติ จ.เชียงราย

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่อยครั้งขึ้น เช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ภาคเหนือของไทยเมื่อปีที่แล้ว ประเทศเมียนมาเองก็เคยเผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอุทกภัยวันนี้นักข่าวพลเมืองทีมต่าโอมูจากภาคเหนือสื่อสารเรื่องราวจากการร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมจากประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งพูดคุยถึงเรื่องการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ ออกอากาศวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : เพราะระเบิด ชีวิตฉันเปลี่ยน

ความพยายามในการสื่อสารและถอดบทเรียนเหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ผ่านหน้าหนังสือ เพื่อหวังสร้างความเข้าใจสังคมและผลักดันให้ยุติการใช้ความรุนแรง ติดตามช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters วันใหม่ThaiPBS