นักข่าวพลเมือง : ขนมอาเก๊าะ

ช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่าน นอกจากจะเป็นช่วงที่พี่น้องมุสลิมถือศีลอดแล้ว ยังเป็นอีกช่วงเวลาของการซื้อขายขนมพื้นบ้าน วันนี้ คุณ ยะห์  อาลี นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้  ได้สื่อสารเรื่องราวของขนมอาเก๊าะ […]

นักข่าวพลเมือง : ละศีลอดไม่ละสุขการแบ่งปัน

เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมที่ต้องถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลามโดยอดอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นกระทั่งตกดิน วันนี้นักข่าวพลเมืองชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีได้สื่อสารกิจกรรมการแบ่งปันกันระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับคนไข้และญาติติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่  3 มิ.ย. 59 l 19.00 น. 

นักข่าวพลเมือง : รอมฎอนค่ำคืนที่รอคอย

เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้ว นอกจากการถือศีลอดแล้ว พี่น้องมุสลิมยังมีการปฏิบติศาสนกิจอื่นๆ ในช่วงเวลากลางคืนและจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนอันประเสริฐนี้ ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 15 […]

นักข่าวพลเมือง : รอมานาน รอมฎอน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมจะถือศีลอดกันแล้ว ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตื่นตัวกับเดือนที่มีความประเสริฐนี้อย่างไร ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 16 มิ.ย.2558