นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง

สันทรายชายหาด เป็นหาดทรายที่เกิดจากการทับถมกันเป็นเวลายาวนานของทรายเม็ดเล็กๆ จากการพัดมาของลมทะเล ซึ่งวันนี้นักข่าวพลเมือง จากศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนมีเรื่องราวการร่วมมือกันของคนที่นั่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง เพื่ออนุรักษ์ป่าสันทราย ทรัพยากรท้องถิ่นของพวกเขาเอาไว้ ค่ำนี้ในรายการ ที่นี่ […]