อดีตนักกิจกรรมนักศึกษาร้องปล่อย 14 ประชาธิปไตยใหม่-พลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหาร

2 ก.ค. 2558 อดีตนักกิจกรรมนักศีกษา นักกิจกรรมทางสังคมจำนวน 87 รายชื่อ ร่วมออกแถลงการณ์ระบุ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิพลเมืองการจับกุม คุมขัง […]

13 ภาคประชาชนอีสานร้องปล่อย นศ.โดยไม่มีเงื่อนไข “เราเชื่อมั่น คนเบื้องหลัง คือ ประชาชน!”

2 ก.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา 13 ภาคประชาสังคมอีสาน ออกแถลงการณ์ […]

จับตาเส้นทางปฏิรูป : กฎหมายประมงฉบับใหม่

กิจกรรมประมงของประเทศไทย กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทรัพยากรและรูปแบบการทำประมง ที่ไม่เพียงส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างปร­ะมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ภายในประเทศเท่­านั้น

17 ปี ‘มติ ครม.30 มิถุนา’ ถึง ‘แผนแม่บทป่าไม้ คสช.’ ความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากร

  ปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรของประเทศ เป็นปัญหาสำคัญที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบกับชุมชนและสังคมไทยมายาวนาน สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่กำลังสร้างผลกระทบกับเกษตรรายย่อยและประชาชนที่อาศัยทำกินอยู่ในเขตป่าดังที่ปรากฎเรื่องราวในสื่อต่างๆ ด้านหนึ่งแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพื้นที่มีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบรุนแรงอันไม่เป็นธรรมต่อสิทธิของชุมชนและสิทธิมนุษยชน    22 มิถุนายน 2558 […]

‘สวมหมวกใส่รองเท้า’ ให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ออกแบบโมเดล “สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน” พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวเกษตรกร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาพื้นที่สีเขียวถูกทำลายอย่างรวดเร็วในเขตจังหวัดน่าน ภาพรวมเบื้องต้น จังหวัดน่าน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน มีเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าภูโน จ.กาฬสินธุ์ แหล่งทรัพยากรชุมชน

นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส 18 มิ.ย. 2558 ติดตามนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ม­หาวิทยาลัยมหาสารคามไปดูความผูกพันของชาวบ­้าน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ “ป่าภูโน” แหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชน 

‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน’ ยุคปฏิรูป อีกครั้งกับคำถาม ‘สิทธิชุมชน VS พื้นที่อนุรักษ์’

ผ่านช่วงเวลาอันยาวนานกว่า 25 ปี สำหรับการผลักดัน “กฎหมายป่าชุมชน ฉบับประชาชน” ที่รับรองสิทธิของชุมชนในการดูแลรักษาป่า ท่ามกลางความเห็นต่างของคน  2 กลุ่มใหญ่ […]

1 3 4 5 6 7 9