นักข่าวพลเมือง : บางขุนเทียนกับความเปลี่ยนแปลง

เขตบางขุนเทียน พื้นที่ติดทะเลเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร นับเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และแหล่งอาหารทะเลใกล้เมืองใหญ่ แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนที่นั่นเปลี่ยนไป  ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกอากาศข่าวเที่ยง ThaiPBS […]

ไล่รื้อบ้านเก้าบาตร กรรมการสิทธิฯ เตรียมเสนอ คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหานโยบาย คสช.

กสม. เปิดเวทีหาแนวทางแก้ปัญหาชาวบ้านถูกให้ออกจากที่ทำกินบ้านเก้าบาตร และคลองชัน หมอนิรันดร์สรุปจะเสนอหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหาจากนโยบาย คสช.เอง 5 […]

จวก รมว.เกษตรฯ ‘ฟื้นโครงการผันน้ำโขงเติมอีสาน’ ไม่เคยทบทวนบทเรียนผลกระทบ

เครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำอีสาน เสนอรัฐศึกษาผลกระทบจากโครงการโขง-ชี-มูล เดิมก่อนผลักดันโครงการต่อ ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทบทวนบทเรียนเรื่องการจัดการน้ำที่ผ่านมาเลย  23 มี.ค. 2558 ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ได้จัดเวที วิเคราะห์แนวนโยบายขั้นพื้นฐานการจัดการจัดการทรัพยากรน้ำอีสาน […]

หยุดหากำไรจากสมบัติของภูมิภาค แม่น้ำไม่ใช่สินค้า: คำประกาศแม่น้ำโขง จี้ 6 รัฐบาลปกป้อง ปชช.-ระบบนิเวศ

14 มี.ค. 2558 เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้มีการจัดงาน “2 ทศวรรษน้ำโขงกับการพัฒนา” […]

นักข่าวพลเมือง: แนวกันไฟคนกับป่า

นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปดูวิถีคนอยู่กับป่า­ที่มีร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 12 มี.ค.2558 เวลา 07.45 น.

ผู้หญิงพีมูฟ ยื่น 12 ค่านิยมต่อรัฐฯ ลดความรุนแรง-สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้หญิง

เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ จัดกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล ยื่นรัฐบาลเสนอ “ค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาลต้องดําเนินการ เพื่อลดความรุนแรง และสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิง” จี้ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ฯ […]

นักข่าวพลเมือง: ขบวนบอกรักแม่น้ำมูลถึงจุดหมาย

กว่า 12 วัน ของการเดินทางเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ขบวน “ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน” ก็ถึงจุดหมายตามที่วางไว้แล้ว  นักข่าวพลเมือง C-reporters ภาควิชานิเทศศาสตร์ […]

1 5 6 7 8 9