นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนคลิตี้ล่าง

วันนี้เป็นกลุ่มเยาวชนจากหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเข้าค่ายเยาวชน ที่ทำให้พวกเขาได้ลองฝึกผลิตสื่อบอกเล่าเรื่องราวชุมชนของตัวเองเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกัน ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 30 […]

ประเดิม ‘ไมนิ่งโซน’ ตะกั่วเมืองกาญจน์ ฤๅจะเป็นจุดจบของการรักษาป่า?

ที่มา: เหมืองแร่เมืองเลย บทสรุปของ เครือข่ายรักทองผาภูมิ และเหล่าผู้นำท้องถิ่นในระดับอำเภอ ที่รวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ร้อนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 28 […]