“ทอดผ้าป่าขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย และชุมชนนาราชควายหมูที่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อแก้ไขและลดปริมาณขยะในชุมชน

ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า                 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชมรมเปตองแม่สอดจัดการประชุมในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเปตอง แม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ประธานชมรมเปตองแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันชมรมเปตองแม่สอด […]

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี                 ที่วัดป่าใหม่หรือวัดสุนทรีกาวาส เยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2558 กองๆละ 500 […]

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี                 ที่วัดป่าใหม่หรือวัดสุนทรีกาวาส เยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2558 กองๆละ 500 […]