นักข่าวพลเมือง : กุ้งทะเล Summer พลิกแดดร้อนเป็นโอกาสทำเงิน

นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  . ไปดูการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งทำกุ้งแห้งเพื่อการส่งออกเป็นอาชีพเสริม โดยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการค้า […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปูและหมึก

ชาวประมงพื้นบ้านตำบลหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี มีอาชีพจับปูม้าส่งขายเป็นรายได้หลัก  แต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พวกเขาพบว่าปูมีจำนวนลดลงมาก จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารเพื่อเพาะขยายพันธุ์สู่ทะเล นอกจากแม่ปูไข่ ยังมีความพยายามขยายพันธุ์หมึกควบคู่กันด้วย ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ […]

นักข่าวพลเมือง : ทะเลคือชีวิต

นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงกับท้องทะเล ที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนมในทุกฤดูกาล   ติดตามกับช่วงนักข่าวพลเมือง  ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปู ทางเลือกชาวประมงพื้นบ้าน

ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกทะเลได้ไกลเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงทรัพยากรอาหารทะเลที่หาจากริมฝั่ง อย่างปู ที่หาได้น้อยลง นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช […]

นักข่าวพลเมือง : ไกด์ดำน้ำกับการอนุรักษ์

การดำน้ำอย่างถูกวิธีเป็นทักษะที่สามารถทำได้ไม่ยากและยังเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล ติดตามกับนักข่าวพลเมือง Dolphin Divers เกาะช้าง ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 1 […]

นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

อ่าวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นอ่าวที่มีคลื่นพัดมาพร้อมกับตะกอนเลน  แต่ชาวบ้านที่นั้นมีการรับมือโดยการช่วยกันสร้างกำแพงกั้นคลื่น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อป้องกันความแรงของคลื่นและเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนเลนทับถมชายฝั่ง  ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : ไกด์ดำน้ำ

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่ง อาชีพไกด์ดำน้ำ หรือนักนำเที่ยวใต้ทะเลจึงเป็นอีกอาชีพที่น่าส่งเสริมให้ คนที่อยู่ในแถบพื้นที่ ชายฝั่ง เพราะ นอกจากจะสามารถ สร้างรายได้ ไกด์ดำน้ำยังมีความสำคัญต่อ การรักษา […]

1 2 3