จาก’เลสู่จาน… กินอย่างใส่ใจ เพื่อท้องทะเลไทย

รายงานโดย: พิมพ์กมล พิจิตรศิริ ชายฝั่งทะเลไทยเคยมีความหลากหลายของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ต้องเผชิญกับวิกฤตการทำประมงแบบทำลายล้าง ทำให้ทรัพยากรทางทะเลลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย ขณะที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารกลับมองไม่เห็นว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไร  กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ […]

กรมประมงยืนยันมาตรการขจัด IUU fishing ไม่มีการนิรโทษกรรมเครื่องมือประมงทำลายล้างและผิดกฏหมาย

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ, 9 กรกฎาคม  2558 – เครือข่ายประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย และกรีนพีซ […]

กรมประมงยืนยันมาตรการขจัด IUU fishing ไม่มีการนิรโทษกรรมเครื่องมือประมงทำลายล้างและผิดกฏหมาย

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ, 9 กรกฎาคม  2558 – เครือข่ายประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย และกรีนพีซ […]

นักข่าวพลเมือง : วิกฤติท่องเที่ยวทะเลไทย

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวทะเลไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว อีกปัญหาที่กำลังตามมาหากไม่มีการวางแผนจัดการที่ดีคือเรื่องของขยะที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักข่าวพลเมือง ข่าวเช้า ThaiPBS 15 มิ.ย.2558

นิรโทษกรรมเรืออวนลากเถื่อนไม่ได้ช่วยปลดล็อกใบเหลืองอียู

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายประมงพื้นบ้านดักทางรัฐบาล ย้ำนิรโทษกรรมเรืออวนลากเถื่อนไม่ได้ช่วยปลดล็อกใบเหลืองอียู แต่กลับซ้ำเติมวิกฤตทะเลไทย 28 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพฯ – สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย […]