คุยสั้นๆ กับ ‘ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ ขัดกันฉันมิตร การอยู่ร่วมที่เราต่าง (ต้องเรียนรู้)

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ ขยายความเข้าใจ “ทักษะวัฒนธรรม” คืออะไร และ “ขัดกันฉันมิตร” จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ท่ามกลางสังคมแห่งความขัดแย้ง