สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน : คัดค้านความรุนแรง รัฐประหาร และควรมุ่งสู่การเจรจา

12 มกราคม 2557 : เว็บไซต์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Laywer Association) ออกแถลงการณ์โดยลงชื่อแนบท้ายด้วยชื่อของ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน […]

เสียงของคนข้างล่าง กับทางออกประเทศไทย

ดูข้อเสนอทางออกทางการเมืองในเวลานี้ ที่มีหลายเสียงหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย หลายคนมีความหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาดีขึ้นด้วยการกำหนดกติกาการเมืองใหม่ ด้วยหลักการและเหตุผล ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556