นักข่าวพลเมือง : ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยปลูกมากในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพืชที่มีความต้องการในของผู้บริโภคตลอดทั้งปี สำหรับเกษตรบ้านบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์แล้ว ผักชีฝรั่งถือเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้ในช่วงน้ำแล้ง ติดตามได้ในรายงานของนักข่าวพลเมือง ทีมสมาคมสื่อมวลชน นครสวรรค์

จับตาเส้นทางปฏิรูป : มองทิศทางปฏิรูปพลังงานผ่านแผน PDP 2015

ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเ­ทศ หรือ แผนพีดีพี 2015 กับความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศจะเป็นอย่­างไร แต่แน่นอนว่า หลายตัวเลขที่ปรากฏบนแผนฉบับนี้