TDRI: หรือเราจะไม่ดึงดูดการลงทุน จากต่างชาติอีกต่อไป?

ดร.บุญวรา สุมะโน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา […]

TDRI: หรือเราจะไม่ดึงดูดการลงทุน จากต่างชาติอีกต่อไป?

ดร.บุญวรา สุมะโน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา […]

ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทย เตือนรับมือภาวะซบเซายาว

ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังอยู่ในช่วงอ่อนแรง สิ้นปีอาจโตเพียง 2.75-3.25 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปีหน้า เหตุจากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกือบทุกตัวมีปัญหา แนะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐช่วยค้ำยันเศรษฐกิจ สร้างความชัดเจน […]

TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC

หมายเหตุ: นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้โครงสร้างที่สำคัญของการร่วมกลุ่ม 3 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี-การเปิดเสรีด้านการลงทุน-การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะอย่างเสรี สู่การวางมาตรการก่อนเข้าสู่ AEC […]

TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC

หมายเหตุ: นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้โครงสร้างที่สำคัญของการร่วมกลุ่ม 3 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี-การเปิดเสรีด้านการลงทุน-การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะอย่างเสรี สู่การวางมาตรการก่อนเข้าสู่ AEC […]

1 2 3