นักข่าวพลเมือง : กาเซะฮซูงา เยาวชนปะเสยะวอรักษ์คลอง

ผู้ผลิตอิสระ ทีมกูยิ โปรดักชั่น ลงพื้นที่สำรวจคลองปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตา และได้สื่อสารเรื่องราวของชุมชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “วาดฝัน กาเซะฮซูงา” หรือคลองที่เรารักเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ลำคลองของชุมชน […]

นักข่าวพลเมือง : สิทธิชุมชน มุมมองสองพื้นที่ชายแดนใต้

ในพื้นที่ชายแดนใต้ตอนนี้มีสองความเคลื่อนไหวสำคัญคือกรณีโรงเรียนญีฮาดวิทยาหรือปอเนาะญีฮาด หลังศาลแพ่งพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินเป็นของแผ่นดิน ทำให้ครอบครัวเจ้าของย้ายออกไปอยู่มัสยิดในชุมชน โดยตัดสินใจไม่อุทธรณ์  อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคือการออกมาแสดงความคิดเห็นของประชาชน หลังจากที่อ.เทพา จ.สงขลา ถูกกำหนดให้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ทั้งสองพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านมุมมองสิทธิชุมชน […]