นักข่าวพลเมือง : ช่างปั้นดิน

ถ้าพูดถึง ดินคนทั่วไปอาจมองว่าเป็นของใกล้ตัว ธรรมดาๆ แต่สำหรับ สมศักดิ์ หนูช่วย ศิลปินที่เริ่มต้นใช้ชีวิตมองหาแรงบันดาลใ­จในเมืองเชียงใหม่ กลับเพียรเรียนรู้ใช้ดินและสองมือ สร้างสรรค์ผลงานปั้นตามวิถีพื้นบ้านอย่างมีเอกลักษณ์ ติดตามเรื่องราวของช่างปั้นดิน […]

นักข่าวพลเมือง : ลายเทียน

นอกจากเทียนพรรษาที่แกะสลักลวดลายสวยงามแล้ว ยังแฝงข้อคิดถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ติดตามจากช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ทีมสื่อไทย ThaiPBS ข่าวค่ำ