นักข่าวพลเมือง : ขนมลากรอบ

ขนมลาเป็นขนม หวานพื้นบ้านของภาคใต้  ที่ใช้สำหรับการจัดถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีสารทเดือนสิบ ปัจจุบันวิธีการทำขนมลาถูกพัฒนาให้มีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น แต่ยายพิน จันทร์อินทร์ ยังคงสืบทอดการทำขนมด้วยวิธีการและขั้นตอนแบบดั้งเดิม  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง Citizen reporter […]

แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่

 “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่”  บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีออกข่วง “แบบไหนดี […]

มองอนาคตและข้อท้าทายทีวีบริการชุมชนกับ “สุภิญญา กลางณรงค์”

หลังมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชน เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของแผนงาน กสทช. นอกจากทีวีบริการธุรกิจ […]

ถ่ายทอดสด: ประชุมเชิงวิชาการ ‘กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในต่างประเทศและในประเทศไทย’

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทยและแนวปฏิบัติในต่างประเทศ NBTC/ITU Conference on Community TV Services in […]

ตั้งไข่ “ทีวีบริการชุมชน”กสทช.ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและนักสื่อสารระดับชุมชน

  นับเป็นความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และยูเนสโก จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus […]

สุภิญญา: ทีวีชุมชนไทยกับก้าวแรกอย่างเป็นทางการ

ปาฐกถา: พันธกิจและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย โดย สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่การเกิดกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย โดยในการนี้คณะกรรมการกิจกระจายเสียง การโทรคมนาคมแห่งชาติ […]

สหภาพโทรคมนาคมเฟ้นหากติกาก่อตั้งทีวีชุมชนในไทย

สหภาพโทรคมนาคมเฟ้นหากติกาก่อตั้งทีวีชุมชนในไทย  สอบถามพะเยาและอุบลราชธานีภาคประชาชนนำร่องดำเนินการในเตรียมขยายวงหารือกรอบแนวคิดเพิ่มเติม  ช่วงเวลานี้จนถึงกลางปี 2559 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ สำนักงานกสทช ยูเนสโก กำลังอยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนากรอบดำเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 20 […]

1 2 3 4