นักข่าวพลเมือง : ที่ดินบ้านบ่อแก้ว

หลังมีนโยบายทวงคืนผืนป่า คำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และแผนแม่บทป่าไม้ฯ  ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ   ซึ่งเป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ […]