ประยงค์ ดอกลำไย : 7 เรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ที่คุณอาจยังไม่รู้

โดย ประยงค์ ดอกลำไย / ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. ภายหลังจากที่คสช.ได้ดำเนินนโยบายยึดคืนพื้นที่ป่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 […]

ชาวบ้านบ่อแก้วร่วมพัฒนาผืนดิน ขอคืนสิทธิที่ทำกิน คืนความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

31 ต.ค.57 ชาวชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่าหลายสิบคนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ ด้วยการปรับหน้าดิน จำกัดหญ้าวัชพืช ที่ขึ้นตามร่องแปลงพืชผักสวนครัว […]

2 องค์กรอังกฤษ-กัมพูชาส่งจดหมายถึง บ.น้ำตาลขอนแก่น ชาวบ้าน 200 ครอบครัวขอเจรจาโปร่งใส

24 ตุลาคม 2557 – บริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากกรุงลอนดอน และศูนย์การศึกษากฏหมายเพื่อชุมชน (Community Legal Education Centre […]

ชุมชนโคกยาว–บ่อแก้ว ผวา คำสั่ง 64/57 ขีดเส้นตายไล่รื้อ 25 ต.ค.นี้

นอภ.คอนสาร ลั่น ชี้เส้นตายให้ชาวชุมชนโคกยาวและชุมชนบ่อแก้ว รื้อถอนเองภายใน 19 วัน  หากไม่ปฎิบัติตามกำหนด 25 ต.ค.นี้ จะดำเนินการเข้าไปรื้อถอนเองโดยเฉียบขาด […]

ชาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “จับมือเป็นรั้วมนุษย์หน้าหมู่บ้าน หยุดไล่รื้อที่ทำกิน”

ชาวบ้านบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และนักศึกษากว่ายี่สิบคนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์  ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  “กำแพงมนุษย์ หยุดไล่รื้อที่ทำกิน” พร้อมทั้งร่วมกันอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนและจัดตั้ง […]

สัมมนาวิชาการ “การสูญเสียที่ดินของชาวนา ภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน”

จากงานวิจัยของกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (Local Act) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนองานวิจัยเรื่อง “ความสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร […]

1 14 15 16 17 18