จัดสรรที่ดินดอนมัน

ออกอากาศ /20/02/2557 จะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนที่นั่นมีวิธีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะร่วมกันและแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนข้างเคียง ผักแปลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม […]

1 16 17 18