เบื้องลึกความคิด เบื้องหลังสารคดี ‘ที่นี่บ้านเรา’ : ‘เข้าใจคิด’ ผัก / คน / เมือง

“ที่นี่บ้านเรา”  รายการสารคดีความยาวกว่า 24 นาที ที่เปิดพื้นที่ให้คนทำสื่อได้สะท้อนมุมมองต่อสังคมรอบตัวผ่านเรื่องเล่าต่างๆในแบบฉบับ และความถนัดของตน  ผัก / คน / […]

เบื้องลึกความคิด เบื้องหลังสารคดี ‘ที่นี่บ้านเรา’ : ‘เข้าใจคิด’ ผัก / คน / เมือง

“ที่นี่บ้านเรา”  รายการสารคดีความยาวกว่า 24 นาที ที่เปิดพื้นที่ให้คนทำสื่อได้สะท้อนมุมมองต่อสังคมรอบตัวผ่านเรื่องเล่าต่างๆในแบบฉบับ และความถนัดของตน  ผัก / คน / […]

เบื้องหลังความคิด : ‘ที่นี่บ้านเรา’ รายการสารคดีที่เล่าเรื่องบ้านของเราด้วยตัวเราเอง

แนวคิดรายการ : ความเข้มแข็งของ “สื่อสารมวลชน” ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยการมีเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง เครื่องมือการผลิตสื่อทันสมัย หรือช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเท่านั้น แต่ความเข้มแข็งดังกล่าว ยังหมายรวมถึงการทำให้พัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารที่มีอยู่ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่สื่อสารสาธารณะให้สื่อและเสียงเหล่านั้นปรากฏสู่สังคมวงกว้างด้วย […]

รับสมัครผู้ผลิต อบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา”

บ้านของคุณมีเรื่องราวไหม?   คุณอยากจะบันทึกและบอกต่อสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ ร่วมเป็นผู้ผลิตเพื่อสื่อเรื่องราวกับรายการ “ที่นี่บ้านเรา” ได้ … สมัครด่วน วันนี้ – […]

1 2