เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ต่างใจ … เดียวกัน

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองมาก และมีความสนใจที่หลากหลายในช่วงวัยนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้น เติมเต็มความสนใจและยังเป็นการค้นหาตัวตนด้วย เช่นเดียวกันเยาวชนที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ชุมชนที่นี้จึงมีวิถีชีวิตที่สงบ […]