จากทุ่งป่าคาถึงน้ำเงา

จากทุ่งป่าคาถึงน้ำเงา โดย : นักข่าวพลเมือง ภาคเหนือ อนุกสม.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชาวปกาเกอะญอ วันที่ 21-22 เมษายน 2559 […]

ส่วนหนึ่ง… เวทีเสวนา “กระบวนการยุติธรรมสำหรับคนจน” กองทุนผ้าป่าช่วยเหลือชาวบ้านทุ่งป่าคา

เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดผ้าป่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกจับกุมดำเนินคดี กรณีการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ […]

นักข่าวพลเมือง : ทุ่งป่าคา ผลกระทบหลังถูกดำเนินคดี

ผ่านมากว่า 1 ปี แล้ว สำหรับเหตุการณ์การจับกุมชาวปกาเกอะญอ บ้านทุ่งป่าคา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายต่างๆ […]