นักข่าวพลเมือง : ค่ายอาสา

ช่วงปิดเทอมหลายๆ นักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยมักจะจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิดเทอม วันนี้นักข่าวพลเมือง จ.กาญจนบุรี ได้ติดตามการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของกลุ่มศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพวกเขาเดินทางเข้าไปในผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร ไปทำกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง […]

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มคนหลงราย-คนบนเนิน

กลุ่มคนหลงรายและคนบนเนิน รวมกลุ่มกันช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ครั้งนี้พวกเขารวมตัวกันไปที่บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อก่อสร้างห้องน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]