เริ่มจากหิ้ว หาบ มาเป็นห้าง : วนิดากุยช่าย กาแฟสด

สารสนเทศเพื่อชุมชน..ได้ไปรู้จักกับผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่มีวุฒิแค่ ป.6 มีการต่อสู้กับกิจการที่ตนเองชอบ..ด้วยการที่เป็นคนขยัน ต่อสู้ชีวิต ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง บนถนนการทำขนมกุยช้าย ซาลาเปา ขนมจีบ บ๊ะจ่าง และหมั่นโถ […]

จ่อบินตรง เลย – หลวงพระบาง รองรับแผนท่องเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”

สืบเนื่องจากจังหวัดเลยได้เสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด  สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  4 เมือง  2 ประเทศ  เชื่อมโยงจังหวัดเลย  แขวงหลวงพระบาง  นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย  ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  […]

ยกภูเรือ แหล่งโอโซนแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

อ.ภูเรือ จ.เลย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ขุนเขา และอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ กลิ่นไอแห่งธรรมชาติ แหล่งพักผ่อนสำหรับทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของภูเรือ […]

นักข่าวพลเมือง : ความหวังการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.พัทลุง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เริ่มประสบกับปัญหาความเสี่ยมโทรมทางธรรมชาติ ทำให้หลายหน่วยงานร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา หนึ่งในนั้นคือการทำบันทึกลงนามความร่วมมือภายในชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ  ติดตามได้จากรายงานนักข่าวพลเมือง C-reporters จากโรงเรียนวัดทะเลน้อย […]

TDRI: ดาบสองคมในวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน

ขนิษฐา ฮงประยูร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Agreements on Tourism Professional: […]

TDRI: ดาบสองคมในวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน

ขนิษฐา ฮงประยูร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Agreements on Tourism Professional: […]

1 2