เปิดรายละเอียดและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือขนถ่านหิน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

เครือข่ายนักวิชาการร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการเปิดรายละเอียดและวิเคราะห์รายงาน EIA หรือการจัดทำข้อเสนอต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (พุธที่ 11 […]

เปิดรายละเอียดและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือขนถ่านหิน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

เครือข่ายนักวิชาการร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการเปิดรายละเอียดและวิเคราะห์รายงาน EIA หรือการจัดทำข้อเสนอต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (พุธที่ 11 […]