นักข่าวพลเมือง : ความฝันของคนน่านในอนาคต

เมื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นต้องเปลี่ยนไป คนน่านวางแผนอนาคตของบ้านเกิดของพวกเขาอย่างไร ติดตาม กับคุณธันวา ศรีสุภาพ ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ทางThaipbs

“สุรินทร์โนวเจียเมียนเซาะ” วาระการพัฒนาจังหวัดที่ประชาชนขอมีส่วนกำหนด

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน เรื่อง/ภาพ ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมากำหนดแผนการพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสานใต้  นอกจากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีการประกาศธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข และประกาศใช้แผนพัฒนาภาคประชาชนสู่เมืองธรรมเกษตรแล้ว ที่จังหวัดสุรินทร์เอง ภาคประชาชน […]

เบื้องหลังความคิด : ‘ที่นี่บ้านเรา’ รายการสารคดีที่เล่าเรื่องบ้านของเราด้วยตัวเราเอง

แนวคิดรายการ : ความเข้มแข็งของ “สื่อสารมวลชน” ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยการมีเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง เครื่องมือการผลิตสื่อทันสมัย หรือช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเท่านั้น แต่ความเข้มแข็งดังกล่าว ยังหมายรวมถึงการทำให้พัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารที่มีอยู่ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่สื่อสารสาธารณะให้สื่อและเสียงเหล่านั้นปรากฏสู่สังคมวงกว้างด้วย […]

ก(ล)างเมือง ตอน เธอไม่ขอ ฉันก็จะให้

ในช่วงปลายฤดูมรสุมอย่างนี้  ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เสี่ยงกับภาวะท่วม  แม้ว่าพายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจะไม่ได้มีความรุนแรงมากมาย แต่ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน สร้างความกังวลว่า อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปีที่แล้ว หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบ พยายามหาแนวทาง มาตรการเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว หากแต่แผนการจัดการและวิธีการป้องกันน้ำท่วมที่ปรากฏในบางพื้นที่ […]