นักข่าวพลเมือง : ธนาคารขยะชุมชนจอมมณี

ไม่เพียงแต่ต้องการลดปริมาณเท่านั้น แต่การเปลี่ยนขยะเป็นรายได้หรือนำไปรีไซเคิล นำไปใช้ซ้ำ เป็นโจทย์สำคัญที่ชาวชุมชนจอมมณี 2 อ.วังสะพุง จ.เลย พยายามร่วมด้วยช่วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยใช้ธนาคารขยะเป็นเครื่องมือสำคัญ วันนี้ […]

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3  เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด […]