สิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สถาปนาขึ้นมา

ฉันเติบโตในสังคมเมือง แหล่งต้นไม้ที่ฉันเห็นบ่อยที่สุดคือต้นไม้ริมถนน ถ้าฉันอยากเห็นต้นไม้เยอะ ๆ ฉันก็ต้องไปสวนสาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้ฉันไปพักผ่อนหย่อนใจ หากฉันไม่มีโอกาสได้ออกจากเมือง หรือเปิดหูเปิดตาจากการเดินทางไปสังคมอื่น เมืองอื่น ประเทศอื่น สิ่งที่เรียกว่า […]

นักข่าวพลเมือง : ลุงแดงนักดูนก

การช่างสังเกต และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัว เป็นลักษณะเด่นของนักนิยมธรรมชาติ ที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้ทักษะได้ เช่นเดียวกับ “ลุงแดง”ไกด์ดูนกแหล่งบ้านแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งนอกจากการดูนกเพื่อความสวยงามแล้วการทำความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจรวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของนกโดยเฉพาะนกหัวโตมลายูซึ่งหาดูได้ยากยังเป็นภารกิจสำคัญของคนในชุมชนที่นี่ติดตามเรื่องนี้กับคุณสุภาวดี มานิชนักข่าวพลเมืองตำบลแหลมผักเบี้ย ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ลาบพริกชาวบีซู

บีซู หรือบีสู่ เป็นชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่า ชาวบีซูอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย พวกเขาวิถีชีวิตและอาหารการกินที่พึ่งพาธรรมชาติ คนบีซูจึงมีสุขภาพแข็งแรง วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จะพาเราไปชมอาหารการกินของคนบีซู ที่ชื่อว่า […]

นักข่าวพลเมือง : ถ้ำผาท่าพล ภาพฝันของชาวเนินมะปราง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของผู้คนที่นั่นค่ะ วันนี้นักข่าวพลเมืองคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ลงพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของผืนป่าเนินมะปราง รวมถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ในการรักษาผืนป่าแห่งนี้ […]

ชุมชนต้นแบบจัดการตนเอง กับภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนจัดการตนเอง กับภารกิจดูแลรักษาป่า ตำบลปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ชุมชนที่อยู่ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ส่วนหนึ่งยังคงทำมาหากินอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง […]

ยกภูเรือ แหล่งโอโซนแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

อ.ภูเรือ จ.เลย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ขุนเขา และอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ กลิ่นไอแห่งธรรมชาติ แหล่งพักผ่อนสำหรับทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของภูเรือ […]