คุยกับปัญญา คำลาภ “บอกรักแม่น้ำมูน” บอกอะไร

คุยกับปัญญา คำลาภ นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน “ธรรมชาติยาตรา ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน” บอกอะไรกับชุมชนและสังคม ที่มา ที่ไป ธรรมชาติยาตรา […]

ครั้งหนึ่ง..ที่เคยร่วมเดิน

วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินร่วมขบวนธรรมยาตราของกลุ่มศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยที่เริ่มเดินเท้าจากมูลนิธีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปยังวัดยานนาวา และยังมีการเดินเท้าอีกสองวัน คือในวันที่25และวันที่26 การเดินธรรมยาตรานครั้งนี้ จะเป็นการเดินเท้าไปยังศาสนสถานต่างๆของแต่ละศาสนา ทั้งศานาพุทธ […]

ครั้งหนึ่ง..ที่เคยร่วมเดิน

วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินร่วมขบวนธรรมยาตราของกลุ่มศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยที่เริ่มเดินเท้าจากมูลนิธีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปยังวัดยานนาวา และยังมีการเดินเท้าอีกสองวัน คือในวันที่25และวันที่26 การเดินธรรมยาตรานครั้งนี้ จะเป็นการเดินเท้าไปยังศาสนสถานต่างๆของแต่ละศาสนา ทั้งศานาพุทธ […]