นักข่าวพลเมือง : เกษตรกรรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแห่งความสุข

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรมน้อยลง ทำให้เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเดินสวนกระแสนี้ ทำเป็น ทำเกษตร จะพาเราไปทำความรู้จักกับสุภาวดี สุวรรณฤทธิ์ หนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่แห่ง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ที่ตัดสินใจหันหลังจากเมืองกรุงมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิด […]

นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ กำแพงปกป้องชีวิต

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่แค่เพียงการสูญเสียแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังมีผลให้ปริมาณของสัตว์ทะเลที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักของชุมชนลดลงด้วย นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสื่อสารวิธีรับมือกับอุปสรรคตะกอนเลนสะสมบริเวณชายฝั่ง ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน l 26 […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีประมงบ้านท่าสูงบน

มาตรา 34 ในพระราชกำหนดการประมง ปี 2558  ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ออกทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง แต่เมื่อทะเลหลังบ้านเป็นเหมือนซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ช่างตีมีดกรีดยาง

“มีดกรีดยาง” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของชาวสวนยางพารา ช่วงนักข่าวพลเมือง #CitizenReporter วันนี้คนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พูดคุยกับช่างตีเหล็กถึงขั้นตอนการตีเหล็กกว่าจะเป็นมีดกรีดยาง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   l 25 […]

นักข่าวพลเมือง : กุ้งทะเล Summer พลิกแดดร้อนเป็นโอกาสทำเงิน

นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  . ไปดูการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งทำกุ้งแห้งเพื่อการส่งออกเป็นอาชีพเสริม โดยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการค้า […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปู ทางเลือกชาวประมงพื้นบ้าน

ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกทะเลได้ไกลเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงทรัพยากรอาหารทะเลที่หาจากริมฝั่ง อย่างปู ที่หาได้น้อยลง นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช […]

นักข่าวพลเมือง : อวนวาย

ในการทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นประมงขนาดเล็กใช้กำลังคนและทุนน้อย วันนี้นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสื่อสารภูมิปัญญาการทำอวนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อย่าง “อวนวาย” […]

1 2 3 5