“เยาวชน” ลุกขึ้นมาทำสื่อ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เยาวชนลุกขึ้นมาทำสื่อเพื่อสื่อสารกับสังคม “หนัง” และ “สารคดี”  สามารถเป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงตนและคน ให้มีพลังลุกขึ้นมาทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้

จากนักข่าวอาชีพ ถึงนักข่าวพลเมือง ผ่านมุมมองของ “พิภพ พานิชภักดิ์”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มอาชีพสาธารณะ อาทิ อาชีพแท็กซี่ หน่วยกู้ภัย รวมถึงผู้ที่มีความสนในเรื่องของการสื่อสาร […]