นักข่าวพลเมือง เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์

เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์    ภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะพวกเขาต้องสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสร้างมิตรภาพกับคนไทยได้เป็นอย่างดี   ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มฉานยูธพาเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นักข่าวพลเมืองเด็กไทใหญ่ (Embedding […]

นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี

นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี    ที่ผ่านมากลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัดสิการของรัฐได้โยสะดวก คือกลุ่มคนไร้สัญชาติ แต่วันนี้ ชาวบ้านที่ อ.บุณฑริก […]

1 206 207 208