นักข่าวพลเมือง : ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า

      ประเพณีโล้ชิงช้าหรือที่ชาวอาข่าเรียกว่า แย้ขู่อาเผ่ว เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการยกย่องสตรีของชนเผ่า  นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่บ้านซาแจ๊ะ ตำบลห้วยไร่ จังหวัดเชียงราย เพื่อไปดูประเพณีการโล้ชิงช้าของชาวอาข่า […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีตีเหล็กโบราณ

ในอดีต “โรงตีเหล็ก” มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ดีบุก  ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ จึงมีอาชีพหลัก คือการทำเหมืองแร่ ในปัจจุบัน ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง ยังมีเสียงของการตีเหล็กอยู่ […]

นักข่าวพลเมือง : บ้านโคกสะอาดไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

“ดอกฮัง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึงดอกของ “ต้นรัง” ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นในป่าเต็งรัง หรือ ป่าโคก และ พบมากในภาคอีสาน ซึ่งกลุ่มวิหาสกิจชุมชนที่บ้านโคกสะอาด […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรกรรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแห่งความสุข

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรมน้อยลง ทำให้เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเดินสวนกระแสนี้ ทำเป็น ทำเกษตร จะพาเราไปทำความรู้จักกับสุภาวดี สุวรรณฤทธิ์ หนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่แห่ง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ที่ตัดสินใจหันหลังจากเมืองกรุงมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิด […]

นักข่าวพลเมือง : กิมซิ้น แกะสลักแห่งศรัทธา

เรามักพบเห็น “กิมซิ้น” หรือ รูปสลักเทพเจ้าที่มีอยู่ในศาลเจ้าและตามบ้านเรือนของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงที่ จ.ภูเก็ต เทพเจ้าแต่ละองค์มีลักษณะแตกต่างกันออกไป สะท้อนถึงให้เห็นถึงความศรัทธาอย่างเหนี่ยวแน่นในความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน หากมองในอีกมุมหนึ่งจะเห็นความงดงามของศิลปะที่แฝงอยู่ในความศรัทธานี้ ผ่านทางลายเส้น สีสัน […]

นักข่าวพลเมือง : กาลักน้ำ การบริหารจักการน้ำในชุมชน

ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ชุมชนที่นั้นมีความหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร ให้มีน้ำปลูกข้าว และทำสวน ในฤดูแล้งด้วย การทำกาลักน้ำ เพื่อปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกร หลังหมดฤดูฝน  […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนบ้านพอก

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เยาวชน และผู้นำชุมชนบ้านพอก อ.ตระการพืชผล  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงจากการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน   l 25 ก.ย. […]

1 2 3 4 5 208