“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ผ่านรับน้องรถไฟ

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” จัดรับน้องรถไฟ ปลูกฝังความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมไทยตลอด 4 ปี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” นั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน […]

11 ปี กลุ่มดาวดิน ด้วยรักและศรัทธา

มีสาวน้อยในกลุ่ม(เสรีนนทรี) ไลน์มาบอกว่า “วันที่16 ก.ค. ครบรอบ11ปีดาวดิน เขาชวนเขียนบทความเกี่ยวกับขบวนการอีสานใหม่หรือไม่ก็ให้กำลังใจก็ได้ค่ะ” ทีแรกผมโยนให้น้องสาวคนหนึ่งในกลุ่มไปเขียนมาก่อน เพราะเห็นว่ากำลังเริ่มรู้จักกับคนรุ่นใหม่ของกลุ่มดาวดินจะได้สานความสัมพันธ์ไปด้วย แต่น้องสาวคนนั้นก็ไม่ตอบกลับมา ภาระจึงต้องตกมาที่ผม […]

11 ปี กลุ่มดาวดิน ม.ขอนแก่น “ดาวบนดิน ยังทอแสง สุกสกาว”

โดย : ปกุล อารีย์กรณ์ 1. พึ่งตกปากรับคำเป็นพันธะสัญญา กับคุณโกวิท โพธิสาร ว่าจะลองขีดเขียนเรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ถนนนักกิจกรรมทางสังคมของผม […]

อ.เดชรัตน์ สุขกำเนิด พูดถึงนักศึกษาในวัยแสวงหาความรู้

สังคมในปัจจุบันที่มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้นหากมีการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด ความเห็น ตามความเชื่อและแนวทางของตน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย หาทางออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเปิดใจพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  เพื่อคลายความตึงเครียดทางการเมืองลง บนฐานคิดที่จะเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน  […]

1 13 14 15