แอมเนสตี้ฯ ร้องเมียนมาปล่อย ‘นักโทษทางความคิด’ เรียกความเชื่อมั่นเดินหน้า ปชต.

5 พ.ย. 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย แจ้งข่าวเตรียมเนทางเข้ายื่นหนังสือและเทคแอคชั่นของนักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนักโทษทางความคิดโดยไม่มีเงื่อนไข […]

นักข่าวพลเมือง : รับน้องมุสลิม

การรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เพื่อนๆ นักศึกษาปรับตัว และเกิดความภาคภูมิใจในคณะหรือสถาบันของตนเอง แต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีเพื่อนๆ มุสลิมจำนวนมาก พวกเขาจะมีรูปแบบการรับน้องตามวัฒนธรรมของมุสลิมอย่างไร ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : รับน้อง

ช่วงนี้ นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของหลายๆ มหาวิทยาลัยก็เริ่มจัดกิจกรรมรับน้องกันแล้ว การรับน้องเป็นหัวข้อที่ถูกพูดคุยกันหลายครั้งว่าควรมีหรือไม่ หรือควรเป็นไปในทิศทางไหน C-reporters วันนี้มีมุมมองของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาต่อการรับน้อง […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดที่มีจิตสำนึก

เตรียมความพร้อมการประชุมแลกเปลี่ยนต­ลาดทางเลือกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียครั้งที่ 2 การทำความเข้าใจกับอาสาสมัครและนักศึกษาที­่สนใจเป็นอีกสิ่งสำคัญ ติดตามจาก Citizen-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 26 ส.ค.2558

นักข่าวพลเมือง : ค่ายอาสาห้องเรียนชุมชน

ยังมีเรื่องราวสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง กับนักข่าวพลเมือง คุณทินภัทร ภัทรเกียรติทวี ทีมโพควา ครั้งนี้จะพาไปติดตามมุมมองการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่นอกจากความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว กิจกรรมระหว่างเรียนทั้งการเล่นกีฬา การออกค่าย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ชุมชน […]

1 2 3 4 5 15