พระสงฆ์กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

        ตายแล้วไปไหน  ตายแล้วได้เจอกับอะไร เป็นคำถามที่คนก่อนตายหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปอยากจะรู้ สวรรค์และนรกมีจริงตามคติความเชื่อที่กล่าวต่อๆ กันจริงหรือเปล่า ทัศนคติเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้ที่ใกล้ตายดิ้น […]