นักข่าวพลเมือง : โรคในนาข้าว

ทุกๆ ปีเกษตรกรตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จะประสบปัญหา โรคในนาข้าว วันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาในชุมชนโดยมีการให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนาข้าว   […]