นักข่าวพลเมือง : ลงแรงสร้างบ้านดิน

เพื่อให้มีอาคารสำนักงานไว้เป็นพื้นที่กลา­ง ในการทำกิจกรรมร่วมกัน “บ้านดิน” ที่มีต้นทุนในการสร้างไม่สูงนัก จึงเป็นอีกทางเลือกของนักศึกษามหาวิทยาลัย­ราชภัฏกาฬสินธุ์ ติดตามรายงานจาก C-REPORTERS ข่าวเที่ยง ThaiPBS