กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ร้องผู้ว่าฯ เลย หยุดการทำเหมืองแร่-ตรวจสอบการทำหน้าที่ นายก อบต.เขาหลวง

25 ม.ค. 2559 เวลาประมาณ 09.40 น. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด อ.วังสะพุง จ.เลย ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเลย […]

ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ เคลื่อนขบวน ‘ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง’ ยื่นผู้ว่าฯ เลยสอบวินัย

ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย เดินขบวนถือป้าย “เอาประธานสภา อบต.เขาหลวง ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง” […]

ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ เคลื่อนขบวน ‘ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง’ ยื่นผู้ว่าฯ เลยสอบวินัย

ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย เดินขบวนถือป้าย “เอาประธานสภา อบต.เขาหลวง ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง” […]