นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่                 ณ.ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตากนายปรีชา  ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานภายในงานพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย […]