ขบวนการแรงงานเยอรมัน-ไทย ประวัติศาสตร์ในความเหมือนที่แตกต่าง

“แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์” นิทรรศการและเวทีเสวนาชื่อชวนตั้งคำถาม ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์และความเคลื่อนไหวของขบวนกรแรงงาน จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม […]

เวทีสาธารณะ : เมื่อครูและนักการศึกษาไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย

Thai Civic Education (TCE) Center ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 21 มิ.ย. 2559 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย […]

นักข่าวพลเมือง : ทะเลไทย…ทำลายเพื่อสร้างใหม่ หรืออนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

ทะเลไทย…ทำลายเพื่อสร้างใหม่ หรืออนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ธรรมชาติ คือ แม่แห่งชีวิตที่ต้องใส่ใจและเรียนรู้ ทั้งป่าเขา หรือแม้กระทั่งทะเล ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำรวมถึงเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน […]

‘พลังการสื่อสารกับอนาคตปากบารา’ หวังเล็กๆ ของเด็กๆ ในพื้นที่

ชุมชนปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล โดยพวกเขาทำอาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ถูกสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งในชุมชนปากบาราและพื้นที่ใกล้เคียงเห็นคุณค่าและอยากจะเก็บรักษาวิถีดั้งเดิมเช่นนี้เอาไว้ เด็กและเยาวชนพื้นที่ปากบาราลงพื้นที่สำรวจข้อมูลศึกษาวิถีชีวิตของชาวปากบาราเพื่อจะนำเสนอมุมมองของคนในพื้นที่ จึงร่วมกันจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ ‘พลังการสื่อสารกับอนาคตปากบารา’ […]