นักข่าวพลเมือง : ปัตตานีรีทวิตพลัส

ติดตามเบื้องหลังของกลุ่มปัตตานีรีทวีต ที่จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายจากพื้นที่ปัตตานี ไปจัดแสดงสัญจรยังภูมิภาคต่างๆ ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 17 มิ.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : ปัตตานีรีทวีต แง่มุมจากชายแดนใต้

เมื่อวิถีชีวิตในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการภาพถ่ายถูกนำไปจัดแสดงในต่างภูมิภาค ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นสะท้อนความคิดเห็นต่อเรื่องราวในภาพถ่ายนี้อย่างไร ไปติดตามจากรายงาน นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ในตอน “ปัตตานีรีทวิต แง่มุมจากชายแดนใต้” ข่าวเช้า 12 […]

สื่อสันติภาพ ผ่านภาพถ่าย จากชายแดนใต้

กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ลุกขึ้นมาสื่อสารมุมมองความสวยงานในพื้นที่ สะท้อนผ่านภาพถ่ายเพื่อหวังว่าภาพของพวกเขาเหล่านั้น จะเป็นตัวเล่าเรื่องราวสร้างความเข้าใจอีกทั้งถ่วงดุลความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นได้ ภาพถ่ายชายแดนใต้ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้คนนอกพื้นที่เห็นว่า พื้นที่สามจังหวัดชาแดนใต้ไม่ได้มีเพียงสถานการณ์ความไม่สงบเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสวยงามที่สะท้อนผ่านภาพวิถีชีวิต ภาพเล่าประวัติศาสตร์  ของคนในพื้นที่ได้ว่าสามจังหวัดชายแดนภาพใต้ อย่างกลุ่ม […]