บนอานจักรยานมีแต่ความสุข

ในระดับของสังคม จักรยานคือยานพาหนะที่รบกวนโลกน้อยที่สุด เป็นยานพาหนะที่เรียกร้องจากเราน้อยที่สุด นั่นคือ ไม่ต้องการทั้ง ‘พลังงาน’ อย่างน้ำมัน หรือไฟฟ้า แต่ตอบสนองตามเรี่ยวแรงของเจ้าของจักรยาน
หรืออีกนัยหนึ่งมันคือ ‘ยานวัตถุ’ ที่เลื่อนไหลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราประหนึ่งเป็นอวัยวะของเราเอง…

การฆ่าตัวตายทางการเมืองของ ชอบ อนุจารี

บางส่วนจากบรรณาธิการบันทึก ในนวนิยายชื่อ ดังนั้นจึงสิ้นสลาย ของ นิธิ นิธิวีรกุล พูดกับคนอ่านว่า ความทรงจำเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้คนยอมเจ็บร้าวลึกรานเพื่อทะลักล้นปีติแห่งความทรมาน มันเป็นสำลักของความเจ็บปวดที่งดงามเกินบรรยาย มันเป็นภาวะของการเสพติดที่ให้คุณและโทษพอๆ กัน มันมีไว้ใช้สำหรับสายพันธุ์เฉพาะอย่างแท้จริง