เครือข่ายมหาวิทยาลัยจับมือสร้างนักสื่อสารเพื่ออนาคต “Future Journalist”

Thai PBS ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดประชุม“การปรับตัวและพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างนักสื่อสารเพื่ออนาคต Future Journalist” ชวนแบ่งปันสถานการณ์และการปรับตัวของวงการสื่อและสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน

นักข่าวพลเมือง : ค่ายรับน้องผลิตสื่อ

เพื่อเปิดมุมมองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเรียนสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งการเป็นคนทำงานเบื้องหน้า และขั้นตอนการทำงานหลังจอที่กว่าจะเป็นผลงานสื่อสารทั้งวิดีโอและสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชิ้น    สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ l 15 […]

นักข่าวพลเมือง : กวนข้าวทิพย์

เที่ยงนี้ในช่วงนักข่าวพลเมืองที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัว ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนางสุชาดาได้นำข้าวทิพย์ไปถวายก่อนวันตรัสรู้ 1 วันแล้ว ยังเป็นกุศโลบายให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะต้องใช้เวลากวนข้าวไม่ต่ำกว่า 1 วัน ติดตามเรื่องนี้จาก […]

นักข่าวพลเมือง : แยนะ สันติสนทนาผ่านหนังสั้น

“แยนะ” เป็นภาพยนตร์สั้นที่ผลิตโดยกลุ่มนักศึกษานิเทศศาสตร์ และฉายในงานเสวนาสาธารณะ “การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต้: โอกาส พื้นที่ใหม่ และสิ่งท้าทาย” ที่คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้คดีความมั่นคงให้กับลูกชาย […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรบ้านสมศรี

เกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะเป็นผู้กำหนดสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ ปัญหาที่เกิดจากฟ้าฝนไม่เป็นใจจึงเกิดขึ้น ดังนั้นชาวบ้าน บ้านสมศรีจึงเกิดการรวมกลุ่มของเหล่าเกษตรกรในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นเวลาหลายปี ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen Reporters นิสิตสาขาวิชา […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าดงระแนง

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชาวอำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็กมาอย่างยาวนานรวมถึงชาวบ้านคำปะโอ  บ้านหนองปะโอ และบ้านป่าหวายที่ได้อาศัยหาอยู่หากินจากตู้กับข้าวชุมชน  ติดตามความผูกพันของคนกับป่าที่นี่ จากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter […]

นักข่าวพลเมือง : เฟอนิเจอร์หวาย

เพราะรายได้จากการทำนาเพียงปีละหนึ่งครั้ง ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ชาวชุมชนบ้านลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จึงรวมกลุ่มกันพัฒนางานจักรสานเครื่องหวายเป็นเฟอนิเจอร์ ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขกส่งขายสร้างรายได้ […]

1 2