เครือข่ายมหาวิทยาลัยจับมือสร้างนักสื่อสารเพื่ออนาคต “Future Journalist”

Thai PBS ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดประชุม“การปรับตัวและพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างนักสื่อสารเพื่ออนาคต Future Journalist” ชวนแบ่งปันสถานการณ์และการปรับตัวของวงการสื่อและสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน

แด่นักเรียนด้วยรัก กับ ศาสวัต บุญศรี

ในช่วงที่ผ่านมาปีเศษๆ มีความพยายามในการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน แน่นอน หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่ไม่แตะไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวกับอนาคตของประเทศอันสำคัญ การศึกษาที่มาจากการพิจารณาและความเห็นของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เด็กจบออกมามีความรู้ที่ดี เป็นคนดีของชาติ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่นั่นพอเพียงไหม ในยุคนี้สมัยนี้ ที่เด็กๆ ต่างก็มีความคิดความเห็นใหม่ๆ ที่อยากให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายรับฟัง