นักข่าวพลเมือง : งานวิจัยไทบ้าน

“ข้าวเหนียวเขาวง” เป็นอีกพันธุ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่เพาะปลูก นั่นคืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือ GI […]

นักข่าวพลเมือง : การเลี้ยงหม่อนไหม

ก่อนจะเป็นผ้าไหมผืนงาม ต้องผ่านการบรรจงทักทอเส้นไหมผ่านภูมิปัญญาและฝีมือของช่างอย่างปราณีตทีละเส้นนะคะ และเพื่อให้ได้ “ไหม” ที่มีคุณภาพมานั้น กลุ่มแม่บ้านเกษตรสุขเกษม บ้านเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ต้องเริ่มต้นขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนไหมเองเลยค่ะ […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำหุ่น

ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานอย่าง “หมอลำ” ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ และวันนี้ที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ครูและเยาวชนที่นั่นได้นำเอาบทร้องหมอลำมาประยุกต์เนื้อหาเข้ากับคติธรรมนิทานพื้นบ้านผ่านการแสดงละครหุ่นที่ทำจากกระติบข้าวเหนียวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆในชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters […]

นักข่าวพลเมือง : ความหวังทีวีชุมชน

ด้วยเทคโนโลยีและนโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนาล็อคสู่ดิจิตอลทำให้ประเทศไทยจะมีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับชุมชน แต่การเกิดขึ้นของทีวีชุมชนยังอยู่ระหว่างการรวมตัวและกำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญ ติดตามมุมมองต่อเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง Citizen reporters นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในข่าวเที่ยง […]

ชวนประกวดภาพ “ความเป็นไทยในตัวฉัน” ผ่านการเซลฟี่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประกวดภาพ “ความเป็นไทยในตัวฉัน”  เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยในยุกต์สมัยสังคมใหม่ ชิงเงินรางวัล  เมื่อพูดถึงความเป็นไทย ในสมัยสังคมใหม่ อาจไม่ใช่การหยุดนิ่งตายตัว ซึ่งหลายคนก็ให้คำนิยามของคำว่า […]

ชี้แจง ผลการตัดสินพิราบน้อยและริต้า ปาติยะเสรี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเพิ่มการตัดสินรางวัลชมเชย ริต้า ปาติยะเสวี ทุกๆปีทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอุดมศึกษา กับรางวัล […]

ชี้แจง ผลการตัดสินพิราบน้อยและริต้า ปาติยะเสรี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเพิ่มการตัดสินรางวัลชมเชย ริต้า ปาติยะเสวี ทุกๆปีทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอุดมศึกษา กับรางวัล […]

1 2