ชายหาดของ…ใคร ? คุยกับ ‘น้ำนิ่ง อภิศักดิ์ ทัศนี’ หนึ่งในกลุ่มเยาวชนรักชายหาด จ.สงขลา

ทำความรู้จักกับ ‘น้ำนิ่ง อภิศักดิ์ ทัศนี’ แกนนำกลุ่ม Beach for life เยาวชนที่รวมตัวกันเเบ่งบันความรู้ ปลูกจิตสำนึกพลเมืองสงขลา ดูแลรักษาชายหาด

ค้านเลิกเบี้ยยังชีพคนชราถ้วนหน้า เครือข่ายประชาชนฯ ชี้รัฐไทยถอยหลังตกคลอง

17 พ.ค. 2559 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายสวัสดิการชุมชน […]

ปมพิพาท ‘ที่สาธารณะโคกปออีกว้าง’ ตัวอย่างการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐที่ไม่เกิดผลภาคปฏิบัติ

รายงานโดย ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน 10 ก.พ. 2559 ชาวบ้านกุดแข้ดอน ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา […]

ทางออกวิกฤตรวมศูนย์ : เส้นทางสู่การปฏิรูปของคนเหนือ

การตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ  หรือพัฒนาประเทศของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มักเกิดที่ใจกลางประเทศ  ด้วยกลไกที่อยู่ส่วนกลาง อันเนื่องจากการรวมศูนย์อำนาจและการปกครองที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย พื้นที่ และผู้คนในประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย   ทำให้แนวคิดปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ   […]

ทุกข์ชาวนาที่สังคมเพิกเฉย

อากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่ลดต่ำลงหลายพื้นที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวผู้โหยหาธรรมชาติ นักวิชาการหลายสำนักต่างแสดงความคิดเห็นถึงกับบอกว่าประเทศไทยจะมีหิมะตก นักเคลื่อนไหวที่สนใจเกี่ยวกับโลกร้อนสรุปรวบยอดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกับชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ อากาศที่เย็นผิดปกติ ข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่ออกรวง ที่ออกมาเมล็ดฝ่อ ไม่สมบูรณ์ทั้งทุ่ง […]